NhatHoa.Net

Công ty TNHH Nhật Hoa là 1 trong 2 nhà uỷ thác nhập khẩu và trực tiếp nhập khẩu bếp gas, thiết bị dùng gas Paloma từ Nhật Bản và chỉ có hai Công ty được quyền phân phối sản phẩm trên tại thị trường phía Bắc Việt Nam từ năm 1997 – 2005
nhathoa.net/