Detailing Shop ® cosmetice auto profesionale

Dedicat atât pasiona?ilor auto cât ?i atelierelor de detailing din toat? ?ara.Detailing Shop este un magazin cosmetice auto profesionale care comercializeaz? produse detailing auto de cea mai înalt? calitate, fabricate de produc?tori recunoscu?i interna?ional precum: Meguiar's, 3M, Collinite, Karcher ?i lista poate continua.
Produsele recomandate de Detailing Shop sunt:- folosite de c?tre profesioni?ti;- finisate de ani ?i ani de tradi?ie;- superioare produselor obi?nuite;- comercializate la pre?uri corecte;- greu de g?sit în magazinele offline;- fabricate de producatori cu renume;- menite s? redea valoarea oric?rei ma?ini! Având experien?? în folosirea produselor comercializate, echipa noastr? v? poate ajuta atât în luarea deciziei de a cump?ra un anumit tip de produs, cât ?i oferi sfaturi utile cu privire la modul de utilizare al diferitelor echipamente profesionale.
www.detailingshop.ro/