Antiquus - Replicas of Ancient Astronomical Instruments

In our shop you can buy replicas of ancient astronomical and nautical instruments. Astrolabes, compasses, sundials etc.
Website is in Polish and soon to be launched also in English.Oryginalne prezenty, upominki, pami±tki - repliki dawnych przyrz±dowastronomicznych. Piêkne prezenty dla Niej i dla Niego, oryginalneprezenty i upominki na urodziny i na inne okazje. Stylowe prezenty dlaszefa. Niepowtarzalne upominki firmowe. W ofercie s± zegary s³oneczne,astrolabia, globusy, stare mapy. Interesuj±ce artyku³y na temat dawnychprzyrz±dów i sposobów i u¿ycia.